Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim

Prawo

Informacje

Monografia poświęcona zasadzie szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim odnosi się do zasady uregulowanej postanowieniami art. 12 pierwszy taniec gdańsk kurs ustawy z 14.6.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Składa się ona z ośmiu rozdziałów obejmujących problematykę zasad...

Serwis