Wyprawa kijowska

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Praca przedstawia uwarunkowania militarne i polityczne polskich działań na Ukrainie wiosną 1920 r.Zawiera ustalenia dotyczące zasobów materialnych WP, dane odnośnie http://www.restauracjabialaroza.pl/pl/ do strat osobowych WP i rozbudowy liczebnej armii w przededniu oraz w trakcie wiosennej ofensywy na Ukrainie.Autor w układzie...

Serwis