Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE

E-książki

Informacje

Prezentowane opracowanie jest głosem w szeroko prowadzonej dyskusji na temat wpływu procesów globalizacyjnych na kształtowanie się rynku pracy. imprezy firmowe kraków Tytułowa kondycja rynku pracy oznacza relacje pomiędzy pracownikami i pracodawcami, poziom zatrudnienia i bezrobocia. Rynku pracy rozumianego w...

Serwis