Trener prawniczy Czytanie wyroków i orzeczeń Kodeks Postępowania Administracyjnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka przeznaczona dla studentów i absolwentów prawa, dla praktykantów w kancelariach i początkujących prawników.Stan prawny na 1 luty 2010 rok.

Serwis