Ściąga Księgowego - Jak przygotować do zamknięcia księgi rachunkowe w jednostkach sektora finansów publicznych

E-książki

Informacje

Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego.Podane w "Ściądze Księgowego" wskazówki ułatwią takie zorganizowanie prac, aby sporządzane sprawozdania były rzetelne i nie wymagały późniejszych korekt.

Serwis