Postrzegane wsparcie organizacyjne

E-książki

Informacje

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcono postrzeganemu wsparciu organizacyjnemu. Rozdział drugi koncentruje się https://buyapartmentpoland.com/listings/apartments/ na wysokoefektywnych systemach pracy. W rozdziale trzecim przedstawiono metodykę badań własnych. Na podstawie analizy wyników badań...

Serwis