Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

album na zdjęcia z komunii

Autorzy poddali krytycznej analizie i ocenie politykę podatkową prowadzoną przez kraje Unii Europejskiej. Wprawdzie polityka ta jest zróżnicowana, album na zdjęcia z komunii można jednak zauważyć pewne jej cechy wspólne dla wszystkich lub pewnych grup krajów. Autorzy scharakteryzowali cechy wspólne polityki...

Cena: 51,92
Dostępność: dostępny od ręki