Pokonaj depresję!

Psychologia

Informacje

maszyna janome

Depresję można pokonać!Program Terapeutycznej Zmiany Stylu Życia sprawdza się u każdego.Ludzie nie zostali stworzeni do obecnego stylu życia, maszyna janome na który składają się niedobory żywnościowe, mała aktywność fizyczna, niedospanie, izolacja społeczna i szaleńcze tempo. Jego skutkiem...

Cena: 15,95
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia