Pismo, książka, lektura. Rozmowy : Le Goff, Chartier, Hebrard, Fabre, Lejeune

E-książki

Informacje

Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune prezentuje nowe zjawiska we francuskiej humanistyce, które są w Polsce mało znane bądź nieznane. Tematy tych rozmów: sposoby uprawiania nowoczesnej historiografii, oralność, piśmienność, druk w kulturze;...

Serwis