Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach

Historia

Informacje

kleje do drewna

`Zbiór studiów poświęconych wzajemnym związkom sfragistyki i heraldyki widocznym przede wszystkim na pieczęciach herbowych. Wybór właśnie tego kleje do drewna typu pieczęci jest szczególnie uzasadniony, gdyż zainteresowanie nimi badaczy było dotychczas znikome. Pierwsza w polskiej literaturze...

Cena: 48,72
Dostępność: dostępny do tygodnia