Nasza Szkoła. Matematyka SP 2/3 ćw. OPERON

Podręczniki

Informacje

Ćwiczenia przeznaczone do realizacjinbsp;3 cz. Podręcznika MEN ,,Nasza szkoła. Matematyka". Są ściśle skorelowane z tematami i treściami integracja sensoryczna si zawartymi w ,,Naszej szkole. Matematyce". Zawierają ćwiczenia z edukacji matematycznej w tym zadania niestandardowe, wykraczające poza podstawę...

Serwis