Między oralnością a literackością

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Wysoka wartość, a dodam, że nawet niezwykłość tej książki polega na nowatorstwie i trafności wybranego i zastosowanego przez autorkę instrumentarium badawczego pozwalającego w sposób ściśle umotywowany dokonać znakomitej, odkrywczej interpretacji, czy raczej #8211; reinterpretacji...

Serwis