Metodyka nauczania j. obcych w kształceniu zint.

Podręczniki

Informacje

Publikacja ta adresowana jest do nauczycieli języków obcych pracujących z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, którym bliskie są aktywne metody nauczania https://kotbarnaba.pl/ i którzy na dziecko i jego rozwój patrzą w sposób holistyczny i mają na względzie dbałość o ogólny, harmonijny rozwój. Uczenie...

Serwis