Kwartalnik Pedagogiczny 4/2014

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Czasopismo ogólnopolskie ukazujące się od roku 1956. Pismo drukuje zarówno artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki, jak i omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie."Kwartalnik Pedagogiczny" jest pismem o szerokim profilu:...

Serwis