Krzątanina mglistych pozorów

Poezja polska

Informacje

Polsko-włoskie wydanie wierszy Zuzanny Ginczanki (opracowanie, wstęp i przekład: Alessandro Amenta).

Serwis