Królestwa Merowingów 450-751. Władza - społeczeństwo - kultura

E-książki

Informacje

Znakomite przedstawienie procesu kształtowania się wczesnośredniowiecznego świata europejskiego. Jakimi władcami byli królowie z rodu Merowingów? Jaką rolę w polityce władców merowińskich odgrywał Kościół? Czy po upadku Cesarstwa Rzymskiego można było dostrzec jego dziedzictwo w...

Serwis