Kontrole GIODO w placówkach ochrony zdrowia. Praktyczne wskazówki, wzory dokumentów

E-książki

Informacje

Każda placówka medyczna, ze względu na charakter swojej działalności, narażona jest na kontrole prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Codzienną praktyką w placówkach jest przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji medycznej w formie papierowej i ...

Serwis