Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce

E-książki

Informacje

Budżet zadaniowy wprowadzony został w wielu krajach jako metoda usprawniania realizacji zadań publicznych. W większości państw Zachodnich rozważania nie koncentrują się wokół zasadności stosowania budżetu zadaniowego (gdyż jest to tam oczywiste), lecz dotyczą sposobu wykorzystania...

Serwis