Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Konflikty społeczne (między jednostkami czy grupami społecznymi) to naturalne, nieuchronne zjawisko przenikające ludzką egzystencję, mogące destruktywnie, jak i konstruktywnie oddziaływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów wyzwalających proces...

Serwis