Kompetencje

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka ukazuje problemy związane z definiowaniem kompetencji, ich kształceniemi ocenianiem, ze zjawiskiem niedostosowania potencjału kompetencyjnego aktualnych i potencjalnych pracowników do wymagań pracodawców oraz propozycje sposobów ich rozwiązywania. Publikacja prezentuje modele...

Serwis