Kompetencja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej. Teoria i praktyka

Nauki humanistyczne

Informacje

Na skutek różnych wydarzeń coraz więcej ludzi żyje w krajach nie będących ich ojczyznami. Tymczasem czynni zawodowo nauczyciele to w większości osoby, które wyrosły w krajach z jednym dominującym językiem i jedną dominującą kulturą. W związku z tym zagadnienie wielokulturowości...

Serwis