Kazimierz Świtalski. Biografia polit. 1886-1962

Historia

Informacje

Biografia napisana lekko i ze swadą. Autor w sposób kompetentny przedstaweił koleje losów swojego bohatera poczynając od lat szkolnych po PRL-owskie więzienie i kres życia.

Serwis