Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Kampania wyborcza jest obecnie zjawiskiem o niezwykle istotnej wadze, a jednocześnie jednym z tych etapów procedury wyborczej, które mają duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnychspołeczeństw demokratycznych. Problematyka ta nie była dotychczas w sposób całościowy przedstawiona...

Serwis