Język polski Motywy literackie Mały format

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Książka zawiera opis motywów literackich występujących w lekturach szkolnych. Ponadto każdy motyw został zaprezentowany w ujęciu problemowym oraz do każdego podano informacje na temat tego, w jaki sposób przejawia się on w innych dziedzinach sztuki. Wiadomości zostały przedstawione w...

Serwis