Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie

E-książki

Informacje

W dobie masowych procesów imigracyjnych państwa docelowe muszą zmierzyć się z włączeniem imigrantów w struktury społeczeństwa, gospodarki, a zwłaszcza rynku pracy. Proces inkluzji politycznej cudzoziemców stanowi wielkie wyzwanie dla całych społeczeństw oraz ich elit politycznych....

Cena: 15,75 16,80 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie