Globusy Zachem 3d Polska (2137)

zPozostale

Informacje

Globus 320mm mapa fizyczna 3D.Stopka drewno, cięciwa palstikowa.Wysokość 48cm.

Serwis