Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Koniec XX i pierwsza dekada XXI wieku przyniosły nowe zjawiska w gospodarce światowej i w gospodarkach narodowych poszczególnych krajów. Nastąpiło przyspieszenie procesów globalizacji, ale również procesów międzynarodowej integracji regionalnej, zmieniły się warunki wzrostu i rozwoju...

Serwis