Galeria możliwości SP 1 Muzyka WSiP

Podręczniki

Informacje

Zeszyt wprowadza ucznia klasy pierwszej w świat podstawowych pojęć z dziedziny muzyki i zapoznaje go z najważniejszymi instrumentami. Uczy także przekładania emocji związanych z odbiorem dzieł muzycznych na formy plastyczne.Treści muzyczne zaprezentowane w zeszycie rozwijają naturalną...

Serwis