Exakt fur Dich Starter Podręcznik + CD

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Exakt für Dich to nowoczesny kurs języka niemieckiego dopuszczony do wieloletniego użytku szkolnego w szkole ponadgimnazjlanej.

Serwis