Exakt fur Dich 1 Książka ćwiczeń + DVD

Podręczniki

Informacje

Exakt für Dich to nowoczesny kurs języka niemieckiego dopuszczony do wieloletniego użytku szkolnego w szkole ponadgimnazjlanej.Koncepcja kursu opiera się na założeniu, że tylko równoczesne uwzględnienie wszystkich aspektów nauczania gwarantuje nabycie niezbędnych umiejętności...

Serwis