Ekosprinter przyrodniczo-matematyczny Klasa 3

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

Książka "Ekosprinter Matematyczno-Przyrodniczy III" jest zgodna z tym, czego uczą się dzieci z zakresu edukacji środowiskowej i matematycznej w klasie III. Nie jest to jednak podręcznik.W "Ekosprinterze" odnaleźć można wiele interesujących wiadomości, a treści przyrodnicze zostały tu...

Serwis