Dynamika dostępu kobiet do studiów politechnicznych.

Pedagogika

Informacje

W publikacji podjęto kwestię dostępu kobiet do studiów inżynierskich i technicznych w kontekście obserwowanej w ostatnich dekadach zmiany sytuacji społeczno-kulturowej kobiet, zmiany ich tożsamości oraz sukcesywnego zwiększenia się aspiracji zawodowych kobiet.Podejmując analizę...

Serwis