Choroby roślin sadowniczych powodowane przez wiroidy i wirusy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Nowoczesna ochrona roślin przed chorobamiwymaga od szkółkarza lub sadownika z jednej strony znajomości własnej szkółkiczy sadu, z drugiej zaś wiedzy dotyczącej metod ich ochrony. Ocena zagrożeniaze strony różnych chorób możliwa jest tylko wtedy, gdy dokładnie zna siębiologię...

Serwis