Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Aspekty prawne i prawnoustrojowe

E-książki

Informacje

Zarówno dla każdego społeczeństwa, jak i dla funkcjonowania struktur europejskich jedną z kwestii budzących największe zainteresowanie jest bezpieczeństwo. Największe dziś zagrożenia dla Europy związane są z przestępczością - przestępczość zorganizowana, przemyt...

Serwis