Badanie układu kostno - stawowego i technika wstrzyknięć dostawowych

Medycyna

Informacje

Dokładna, systematyczna, nowoczesna, łatwo zrozumiała prezentacja wszechstronnego badania fizykalnego stawów i kręgosłupa-Szczegółowe omówienie budowy anatomicznej stawów-Krótkie opisy objawów chorób reumatycznych swoistych dla danego stawu-Szczegółowa technika wykonywania nakłuć...

Serwis